Vlad và Nikita xây dựng một nhà chơi bằng gỗNikita có một nhà chơi bằng nhựa và không muốn chia sẻ nó với Vlad. Mẹ đưa cho Vlad một bộ để xây dựng một nhà chơi bằng gỗ. Trẻ em giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau xây dựng một nhà chơi.

Hãy đăng ký!

Ứng dụng Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.apptivise.vladnikita
Ứng dụng App Store:
https://apps.apple.com/us/app/vlad-niki/id1497525407

Instagram VLAD – https://www.instagram.com/Vlad.super.Vlad/
Instagram của Nikita – https://www.instagram.com/nikitoys_official/

Nguồn: https://benbachdang.com

Xem thêm bài viết khác: https://benbachdang.com/game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *