Việt Nam tổ chức khai báo y tế toàn dân từ ngày 10-3-2020Việt Nam tổ chức khai báo y tế toàn dân từ ngày 10-3-2020
Từ ngày 10/3 Việt Nam sẽ tổ chức khai báo y tế toàn dân, mọi người hãy hợp tác và chung tay nhé! Việt Nam ơi Chiến thắng!
#khaibaoytetoandan #toandankhaibaoyte #hoian #hộian

Nguồn:https://benbachdang.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *