Úc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn nhân lựcÚc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn nhân lực (Aus4Skills) là chương trình hỗ trợ của Chính phủ Australia dành cho Việt Nam trong 5 năm, nhằm giúp Việt Nam tiếp cận và sử dụng nguồn nhân lực có trình độ và kỹ năng, góp phần vào sự phát triển kinh tế và xã hội bền vững.

Nguồn:https://benbachdang.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *