[TTLM] Cài tọa độ autoclick q 300 như thế nào?Để có thể chạy 300q mượt mà và hiệu quả điều quan trọng nhất vẫn là bạn có đủ đồ để làm q trong rương. Việc còn lại đã có autoclick.
Xem video để biết 5 tọa độ cần thiết.
#TTLM #auto #300q

Nguồn:https://benbachdang.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *