[Tràng An Group 2017] Giới Thiệu 4 Công Ty Thành Viên53 năm là một chặng đường dài không ngừng củng cố và phát triển của cán bộ công nhân viên nhiều thế hệ, để xây dựng nên một thương hiệu Bánh kẹo mạnh quốc gia – Tràng An.
Từ một xí nghiệp nhỏ, đến nay, bánh kẹo Tràng An đã chiếm thị phẩn đáng kể với 4 công ty thành viên trụ sở tại các tỉnh thành: Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Bến Tre.

Nguồn:https://benbachdang.com/

  • Bánh kẹo tràng an cho ra các sản phẩm rất ngon và vừa miệng , không như kinh đô tốn tiền quảng cáo đẹp mã mua về nuốt không nổi

    グェン-ダン-フィ 02/25/2020 11:56 pm Reply
  • Mẫu mã lỗi thời rồi

    Đức Anh Nguyễn 02/25/2020 11:56 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *