Thủ thuật gõ tắt trong Word với AutoCorrect và AutoTextĐể gõ tắt khi soạn thảo thì bạn cần thiết lập chức năng Auto Correct trong Word, việc làm này giúp bạn không phải gõ lại nhiều lần với các từ thường xuyên hay dùng thay vào đó cho phép bạn định nghĩa các từ, nhóm từ bằng các ký hiệu, ký tự ngắn gọn. Qua đó giúp cho việc đánh máy, soạn thảo trở nên nhanh hơn nhiều. #bhvtinhoc,#tinhoccanban,#tinhocvanphong

Nguồn:https://benbachdang.com/

  • Thủ thuật này hay nhưng ít khi dùng

    JingMe CD 02/28/2020 11:06 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *