Santa Ana được cấp giấy phép bán cần sa – Quân đội Hoa Kỳ tuyển dụng người chuyển giới– Santa Ana được cấp giấy phép bán cần sa
– California trở thành tiểu bang thánh địa vào năm mới (sanctuary state)
– Chánh án ra lệnh kiểm tra lại các quy tắc xử các vụ quấy rối tình dục
– Quân đội Hoa Kỳ bắt đầu tuyển dụng người chuyển giới

Please ‘Like’ and ‘Subscribe’ to our channel for new videos every week!
See more videos on our Channel:
Like us on Facebook:

VNTV broadcasts nightly Monday to Friday at 6:30 PM on Satellite Galaxy 19 SR-22000 Frequency 11929V and on channel 19 Time Warner Cable San Diego and on www.vietnewstv.com
4655 Ruffner St, Suite 180
San Diego, CA 92111
(858) 967-0035 / (619) 793-9103
Website: www.vietnewstv.com

Email: Info@vietnewstv.com

Nguồn: https://benbachdang.com

Xem thêm bài viết khác: https://benbachdang.com/kinh-doanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *