Phần mềm Tạo đối tượng QC FB – AutoADS | HDSD 2019 | ASV SoftwareVideo hướng dẫn sử dụng phần mềm AutoADS – Phần mềm tạo đối tượng gồm tất cả người like fanpage bất kỳ hoặc thành viên 1 nhóm hoặc từ danh sách UID bất kỳ.
Link phần mềm:
Video HD tạo Tài khoản Doanh nghiệp:
Fanpage:

Nguồn:https://benbachdang.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *