Phần mềm độc hại trên máy Macbook nguy hiểm như thế nào?

Apple cung cấp nhiều biện pháp phòng chống phần mềm độc hại tích hợp sẵn khác nhau với hệ điều hành Mac của mình, hệ điều hành này thường giúp chúng an toàn hơn nhiều so với Windows và các thiết bị khác. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là máy Mac của bạn không thể nhiễm vi-rút.

Trên thực tế, một báo cáo năm 2020 qua Malwarebytes  nhận thấy rằng các thiết bị Mac chứa trung bình 11 mối đe dọa, gần gấp đôi số lượng được tìm thấy trên thiết bị Windows. Tại đây, chúng ta xem xét kỹ hơn về bảo mật của máy Mac, thực tế của mối đe dọa và các hành động bạn có thể thực hiện để bảo vệ doanh nghiệp kỹ thuật số của mình.

Apple cung cấphần mềm p bảo vệ tích hợp nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *