Phần 1- knitting, đan áo gile có túi, đan áo len nữ, knitting sweater, knit vest ladyPhần 1- knitting, đan áo gile có túi, đan áo len nữ, knitting sweater, knit vest lady

Tham gia nhóm đan móc ( free chart) để nhận thông số các size khác nhé

Nguồn:https://benbachdang.com/

  • Cho mình hỏi là sao không đan mặc trươc mặt sau rồi nối lại ạ

    sophia loc 02/18/2020 1:37 am Reply
  • Cám ơn bạn. Bạn ở Mỹ hả

    TUYET MAI HUYNH 02/18/2020 1:37 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *