OLP2018 HOU – Màu xanh tôi yêu – Khoa LuậtVideo clip dự thi Cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên Viện Đại học Mở Hà Nội lần thứ VII, năm 2018./
Website: https://hou.edu.vn
Cổng thông tin tuyển sinh: https://tuyensinh.hou.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/HOUNews

Nguồn: https://benbachdang.com

Xem thêm bài viết khác: https://benbachdang.com/giao-duc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *