Những bức ảnh tượng Quan Thế Âm bồ tát linh thiêng và nhạc ThiềnMời cả nhà cùng nghe khúc nhạc thiền và ngắm nhìn những bức tượng Quán thế âm bồ tát linh thiêng cho thân tâm an lạc nhé.
Quán Thế Âm Bồ Tát là danh hiệu của một vị Phật đáng lẽ đã chứng quả Phật, nhưng còn nguyện lẫn lộn ở cõi ta bà để cứu độ chúng sinh. Người ta cũng gọi Ngài là Quan Âm Phật, Quan Âm Như Lai, Quan Thế Âm, Quan Âm Nam Hải, Phổ Đà Phật Tổ, v.v…

Quyển kinh nói về Ngài, mà hiện nay phái Bắc Tôn (Trung Hoa, Cao Ly, Nhựt Bổn, Việt Nam) còn truyền tụng là quyển “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm”. Theo lời kinh Phổ Môn bất cứ là hạng nào trong chúng sanh, bất cứ là ở vào tình cảnh nào, lúc nào, hễ cầu đến Ngài, niệm danh hiệu Ngài thì đặng cứu ngay. Ngài dùng huyền diệu cứu vớt chúng sanh không biết muôn ức nào mà kể. Nếu cầu Ngài với danh hiệu thuộc về một phân thân nào của Ngài thì Ngài xuất hiện y theo phân thân ấy để cứu độ. Kinh Phổ môn có biên rành 12 điều đại nguyện của Ngài.

Nguồn: https://benbachdang.com

Xem thêm bài viết khác: https://benbachdang.com/giai-tri

 • Like và đăng kí kênh để xem thêm nhiều video nhạc Phật giáo hay nữa nhé cả nhà 🙂

  Phật pháp và cuộc sống 03/29/2020 10:13 am Reply
 • Nam mô quan thế âm bồ tát.

  Dương Minh 03/29/2020 10:13 am Reply
 • Hay quá.

  Thợ săn gái đẹp 03/29/2020 10:13 am Reply
 • Hay quá 🙂

  Thợ săn gái đẹp 03/29/2020 10:13 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *