Mẹ Quan Âm Nam Hải Linh ỨngQuan Âm Phật Đài – Mẹ Nam Hải tọa lạc ở phường Nhà Mát thành phố bạc Liêu, đây là ngôi chùa thuộc hệ Phật giáo bắc tông, là công trình có giá trị văn hóa tâm linh nổi tiếng không chỉ người dân bản xứ mà du khách các nơi cũng tìm về.
Fanpage:

Nguồn:https://benbachdang.com/

 • Nam mo quan the am bo tat dai tu dai bi cuu kho cuu nan,con xin nguoi cuu chung con cho nhanh het dich benh ,va nhung nguio dang bi duong tinh voi co vid-19 douc khoi benh dung cho dich lay lan nua, con xin cau nguyen cho the gioi con nguoi chung con duoc manh khoe an lanh hanh phuc, nam mo a di da phat,

  Lợi Chảnh Cún 03/25/2020 5:06 am Reply
 • nam Mô A di Đà Phật

  Sói Gaming 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Nam mô bồ tát quan thế âm🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  Minh Luân Vlog 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Nam mô bồ tác quan thế âm

  huỳnh Nguyễn 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Nam mô quan thế âm bồ tát

  Hyen Ho thi hyen 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Nam mô phù hộ cho gia đình hạnh phúc

  Yukari Saikai 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Nam mô A di đà phật me Nam hải phù hộ cho con thứ 5 tuần thi khảo sát chất lượng lớp 6 làm được bài được điểm cao 9'5 và 10 điểm

  Minh Lương Nguyễn 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Năm mô a di đà phật

  Bông Nguyễn 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Nam mô a di đà phật….

  Nghi Quynh Lynn 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Nam mo me quan am nam mo a di da phat

  Hương Nguyễn 03/25/2020 5:06 am Reply
 • 🙏🙏🙏A DI ĐÀ PHẬT

  My An 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Năm mô quan thế âm bồ tát, con cầu xin mẹ cho gia đình con được an lành và nhiều sức khỏe và hạnh phúc, và con cầu xin mẹ ban phước lành cho chúng sinh .
  Năm mô quan thế âm bồ tát.
  Năm mô quan thế âm bồ tát

  Mỹ Phụng 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Me quan am hien linh cuu muon loai Nam Mo Bô Tát Ma Ha TáT

  CL.Tthanh CL.Tthanh 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Nam mô quan thế âm bo tat

  Tý Lưu 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Nam mo quang am bo tat

  hoang Nguyen 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Nam mô quan âm nam hải
  Nam mô quan âm nam hải
  Nam mô quan âm nam hải
  Nam mô Đại Bi quán thế âm bồ tát
  Nam mô Đại Bi quán thế âm bồ tát
  Nam mô Đại Bi quán thế âm bồ tát

  Bình Trần 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Con cầu đức mẹ quán thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn cho nhân dân an lạc thiên hạ thái bình Quốc thái dân an gia đình con nghiệp chướng tiêu trừ tai qua nạn khỏi các con của con bình an hạnh phúc nam mô a di đà phật chúng sanh được siêu sanh tịnh độ vãng sanh tây phương cực lạc nam mô a di đà phật

  Hưng Nguyễn 03/25/2020 5:06 am Reply
 • con nho me lam bua nao co dip con gap lai

  nhan dang 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Nam mo bo tat Quan the am .nam mo bo tat Quan the am .nam mo bo tat Quan the am .con cau xin bo tat Quan the am phu ho cho gd con bo me anh chi con chay hai Ben gd luon khoe manh .vo Chong con cai con hanh phuc

  Hien Hoang 03/25/2020 5:06 am Reply
 • NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
  NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
  NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.

  Văn Hiểu Nguyễn 03/25/2020 5:06 am Reply
 • NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

  Ho12345 Hien12345 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Mẹ tự hóa thân thành tượng

  Nhân Asrm 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát 0
  Nam Mô A Di Đà Phật 0
  Nguyện cầu mẹ gia hộ con đủ Phước về Viếng Mẹ đã 2 năm trôi qua rồi mẹ ơi ❤️

  Thạch Sô Official 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Nam mô đại từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát

  Vi Huynh van 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Nam mô a di đà phật cứu hộ cứu nạn

  Đạt Tv 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Nam Mo quan. The am bo tat
  Nam Mo A. Di Da Phat

  Thuy Nguyen 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Nam mô bồ tát quán thế âm

  Truong Duong 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Rồi trễ thành tín ngưỡng dân gian

  hùng Lâm 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Duy Vii ngan tuyet nhu Leon Liam Hao Olivia Nam mo a Di da phat Nam mo quan the am bo tat

  Thom Luu 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Nam mô tát đát tha tô già đa da a ra ha đế tam miệu tam bồ đà tả. Tát đát tha phật đà câu tri sắc ni sam. Nam mô tát bà bột đà bột địa tát đa bệ tệ. Nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đà câu tri nẫm. Ta xá ra bà ca tăng già nẫm. Nam mô lô kê a la hán đa nẫm. Nam mô tô lô đa ba na nẫm. Nam mô ta yết rị đà già di nẫm. Nam mô lô kê tam miệu già đa nẫm. Tam miệu già ba ra để ba đa na nẫm. Nam mô đề bà li sắt nỏa. Nam mô tất đà da tì địa da đà ra li sắt nỏa. Xá ba noa yết ra ha ta ha ta ra ma tha nẫm. Nam mô bạt ra ha ma ni. Nam mô nhân đà ra da. Nam mô bà già bà đế. Lô đà ra da. Ô ma bát đế. Ta hê dạ da. Nam mô bà già bà đế. Na ra dã noa da. Bàn giá ma ha tam mộ đà ra. Nam mô tất yết rị đa da. Nam mô bà già bà đế. Ma ha ca ra da. Địa rị bát lạt na già ra. Tì đà ra ba noa ca ra da. A địa mục đế. Thi ma xá na nê bà tất nê. Ma đát rị già noa. Nam mô tất yết rị đa da. Nam mô bà già bà đế. Đa tha già đa câu ra da. Nam mô bát đầu ma câu ra da. Nam mô bạt xà ra câu ra da. Nam mô ma ni câu ra da. Nam mô già xà câu ra da. Nam mô bà già bà đế. Đế rị trà du ra tây na. Ba ra ha ra noa ra xà da. Đa tha già đa da. Nam mô bà già bà đế. Nam mô a di đa bà da. Đa tha già đa da. A ra ha đế. Tam miệu tam bồ đà da. Nam mô bà già bà đế. A sô bệ da. Đa tha già đa da. A ra ha đế. Tam miệu tam bồ đà da. Nam mô bà già bà đế. Bệ sa xà da câu lô phệ trụ rị da. Bát ra bà ra xà da. Đa tha già đa da. Nam mô bà già bà đế. Tam bổ sư bí đa. Tát lân nại ra lạt xà da. Đa tha già đa da. A ra ha đế. Tam miệu tam bồ đà da. Nam mô bà già bà đế. Xá kê dã mẫu na duệ. Đa tha già đa da. A ra ha đế. Tam miệu tam bồ đà da. Nam mô bà già bà đế. Lạt đát na kê đô ra xà da. Đa tha già đa da. A ra ha đế. Tam miệu tam bồ đà da. Đế biều nam mô tát yết rị đa. Ế đàm bà già bà đa. Tát đát tha già đô sắt ni sam. Tát đát đa bát đát lam. Nam mô a bà ra thị đam. Bát ra đế dương kì ra. Tát đa bà bộ đa yết ra ha. Ni yết ra ha yết ca ra ha ni. Bạt ra sắt địa da sất đà nễ. A ca ra mật rị trụ. Bát rị đát ra da nảnh yết rị. Tát ra bà bàn đà na mục xoa ni. Tát ra bà đột sắt tra. Đột tất phạp bát na nễ phạt ra ni. Giả đô ra thất đế nẫm. Yết ra ha ta ha tát ra nhã xà. Tì đa băng ta na yết rị. A sắt tra băng xá đế nẫm. Na xoa sát đát ra nhã xà. Ba ra tát đà na yết rị. A sắt tra nẫm. Ma ha yết ra ha nhã xà. Tì đa băng tát na yết rị. Tát bà xá đô lô nễ bà ra nhã xà. Hô lam đột tất phạp nan giá na xá ni. Bí sa xá tất đát ra. A kiết ni ô đà ca ra nhã xà. A bát ra thị đa cụ ra. Ma ha bát ra chiến trì. Ma ha điệp đa. Ma ha đế xà. Ma ha thuế đa xà bà ra. Ma ha bạt ra bàn đà ra bà tất nễ. A rị da đa ra. Tì rị câu tri. Thệ bà tì xà da. Bạt xà ra ma lễ để. Tì xá lô đa. Bột đằng võng ca. Bạt xà ra chế hát na a giá. Ma ra chế bà bát ra chất đa. Bạt xà ra thiện trì. Tì xá ra giá. Phiến đa xá bệ đề bà bổ thị đa. Tô ma lô ba. Ma ha thuế đa. A rị da đa ra. Ma ha bà ra a bát ra. Bạt xà ra thương yết ra chế bà. Bạt xà ra câu ma rị. Câu lam đà rị. Bạt xà ra hát tát đa giá. Tì địa da càn giá na ma rị ca. Khuất tô mẫu bà yết ra đá na. Bệ lô giá na câu rị da. Dạ ra thố sắt ni sam. Tì chiết lam bà ma ni giá. Bạt xà ra ca na ca ba ra bà. Lô xà na bạt xà ra đốn trĩ giá. Thuế đa giá ca ma ra. Sát xa thi ba ra bà. Ế đế di đế. Mẫu đà ra yết noa. Ta bệ ra sám. Quật phạm đô. Ấn thố na mạ mạ tả

  prajñā prajñā 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Ô hồng. Rị sắt yết noa. Bát lạt xá tất đa. Tát đát tha già đô sắt ni sam. Hổ hồng. Đô lô ung. Chiêm bà na. Hổ hồng. Đô lô ung. Tất đam bà na. Hổ hồng. Đô lô ung. Ba ra sắt địa da tam bát xoa noa yết ra. Hổ hồng. Đô lô ung. Tát bà dược xoa hát ra sát ta. Yết ra ha nhã xà. Tì đằng băng tát na yết ra. Hổ hồng. Đô lô ung. Giả đô ra thi để nẫm. Yết ra ha ta ha tát ra nẫm. Tì đằng băng tát na ra. Hổ hồng. Đô lô ung. Ra xoa. Bà già phạm. Tát đát tha già đô sắt ni sam. Ba ra điểm xà kiết rị. Ma ha ta ha tát ra. Bột thọ ta ha tát ra thất rị sa. Câu tri ta ha tát nê đế lệ. A tệ đề thị bà rị đa. Tra tra anh ca. Ma ha bạt xà lô đà ra. Đế rị bồ bà na. Mạn trà ra. Ô hồng. Ta tất đế bạc bà đô. Mạ mạ. Ấn thố na mạ mạ tả.

  Ra xà bà dạ. Chủ ra bạt dạ. A kì ni bà dạ. Ô đà ca bà dạ. Tì sa bà dạ. Xá tát đa ra bà dạ. Bà ra chước yết ra bà dạ. Đột sắt xoa bà dạ. A xá nễ bà dạ. A ca ra mật rị trụ bà dạ. Đà ra ni bộ di kiếm ba già ba đà bà dạ. Ô ra ca bà đa bà dạ. Lạt xà đàn trà bà dạ. Na già bà dạ. Tì điều đát bà dạ. Tô ba ra noa bà dạ. Dược xoa yết ra ha. Ra xoa tư yết ra ha. Tất rị đa yết ra ha. Tì xá giá yết ra ha. Bộ đa yết ra ha. Cưu bàn trà yết ra ha. Bổ đơn na yết ra ha. Ca tra bổ đơn na yết ra ha. Tất càn độ yết ra ha. A bá tất ma ra yết ra ha. Ô đàn ma đà yết ra ha. Xa dạ yết ra ha. Hê rị bà đế yết ra ha. Xã đa ha rị nẫm. Yết bà ha rị nẫm. Lô địa ra ha rị nẫm. Mang ta ha rị nẫm. Mê đà ha rị nẫm. Ma xà ha rị nẫm. Xà đa ha rị nữ. Thị tỉ đa ha rị nẫm. Tì đa ha rị nẫm. Bà đa ha rị nẫm. A du giá ha rị nữ. Chất đa ha rị nữ. Đế sam tát bệ sam. Tát bà yết ra ha nẫm. Tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Ba rị bạt ra giả ca hất rị đảm. Tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Trà diễn ni hất rị đảm. Tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Ma ha bát du bát đát dạ. Lô đà ra hất rị đảm. Tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Na ra dạ noa hất rị đảm. Tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Đát đỏa già lô trà tây hất rị đảm. Tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Ma ha ca ra ma đát rị già noa hất rị đảm. Tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Ca ba rị ca hất rị đảm. Tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Xà da yết ra ma độ yết ra. Tát bà ra tha ta đạt na hất rị đảm. Tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Giả đốt ra bà kì nễ hất rị đảm. Tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Tì rị dương hất rị tri. Nan đà kê sa ra già noa bát đế. Sách hê dạ hất rị đảm. Tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Na yết na xá ra bà noa hất rị đảm. Tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. A la hán hất rị đảm tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Tì đa ra già hất rị đảm. Tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Bạt xà ra ba nễ cụ hê dạ cụ hê dạ. Ca địa bát đế hất rị đảm. Tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Ra xoa võng. Bà già phạm. Ấn thố na mạ mạ tả

  prajñā prajñā 03/25/2020 5:06 am Reply
 • nam mo quan the am bo tat

  Bà già phạm. Tát đát đa bát đát ra. Nam mô túy đô đế. A tất đa na ra lạt ca. Ba ra bà tất phổ tra. Tì ca tát đát đa bát đế rị. Thập phật ra thập phật ra. Đà ra đà ra. Tần đà ra tần đà ra sân đà sân đà. Hổ hồng. Hổ hồng. Phấn tra. Phấn tra phấn tra phấn tra phấn tra. Ta ha. Hê hê phấn. A mâu ca da phấn. A ba ra đề ha đa phấn. Bà ra ba ra đà phấn. A tố ra tì đà ra ba ca phấn. Tát bà đề bệ tệ phấn. Tát bà na già tệ phấn. Tát bà dược xoa tệ phấn. Tát bà càn thát bà tệ phấn. Tát bà bổ đơn na tệ phấn. Ca tra bổ đơn na tệ phấn. Tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn. Tát bà đột sáp tỉ lê hất sắt đế tệ phấn. Tát bà thập bà lê tệ phấn. Tát bà a bá tất ma lê tệ phấn. Tát bà xá ra bà noa tệ phấn. Tát bà địa đế kê tệ phấn. Tát bà đát ma đà kế tệ phấn. Tát bà tì đà da ra thệ giá lê tệ phấn. Xà dạ yết ra ma độ yết ra. Tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn. Tì địa dạ giá lê tệ phấn. Giả đô ra phược kì nễ tệ phấn. Bạt xà ra câu ma rị. Tì đà dạ ra thệ tệ phấn. Ma ha ba ra đinh dương xoa kì rị tệ phấn. Bạt xà ra thương yết ra dạ. Ba ra trượng kì ra xà da phấn. Ma ha ca ra dạ. Ma ha mạt đát rị ca noa. Nam mô ta yết rị đa dạ phấn. Bí sắt noa tì duệ phấn. Bột ra ha mâu ni duệ phấn. A kì ni duệ phấn. Ma ha yết rị duệ phấn. Yết ra đàn trì duệ phấn. Miệt đát rị duệ phấn. Lạo đát rị duệ phấn. Giá văn trà duệ phấn. Yết la ra đát rị duệ phấn. Ca bát rị duệ phấn. A địa mục chất đa ca thi ma xá na. Bà tư nễ duệ phấn. Diễn kiết chất. Tát đỏa bà tả. Mạ mạ ấn thố na mạ mạ tả.

  Đột sắt tra chất đa. A mạt đát rị chất đa. Ô xà ha ra. Già bà ha ra. Lô địa ra ha ra. Bà ta ha ra. Ma xà ha ra. Xà đa ha ra. Thị bí đa ha ra. Bạt lược dạ ha ra. Càn đà ha ra. Bố sử ba ha ra. Phả ra ha ra. Bà tả ha ra. Bát ba chất đa. Đột sắt tra chất đa. Lạo đà ra chất đa. Dược xoa yết ra ha. Ra sát ta yết ra ha. Bế lệ đa yết ra ha. Tì xá giá yết ra ha. Bộ đa yết ra ha. Cưu bàn trà yết ra ha. Tất càn đà yết ra ha. Ô đát ma đà yết ra ha. Xa dạ yết ra ha. A bá tát ma ra yết ra ha. Trạch khư cách trà kì ni yết ra ha. Rị phật đế yết ra ha. Xà di ca yết ra ha. Xá câu ni yết ra ha. Lạo đà ra nan địa ca yết ra ha. A lam bà yết ra ha. Càn độ ba ni yết ra ha. Thập phạt ra yên ca hê ca. Trụy đế dược ca. Đát lệ đế dược ca. Giả đột thác ca. Ni đề thập phạt ra bí sam ma thập phạt ra. Bạc để ca. Tị để ca. Thất lệ sắt mật ca. Ta nễ bát đế ca. Tát bà thập phạt ra. Thất lô kiết đế. Mạt đà bệ đạt lô chế kiếm. A ỷ lô kiềm. Mục khê lô kiềm. Yết rị đột lô kiềm. Yết ra ha yết lam. Yết noa du lam. Đản đa du lam. Ngật rị dạ du lam. Mạt mạ du lam. Bạt rị thất bà du lam. Bí lật sắt tra du lam. Ô đà ra du lam. Yết tri du lam. Bạt tất đế du lam. Ô lô du lam. Thường già du lam. Hát tất đa du lam. Bạt đà du lam. Ta phòng áng già bát ra trượng già du lam. Bộ đa bí đa trà. Trà kì ni thập bà ra. Đà đột lô ca kiến đốt lô kiết tri bà lộ đa tì. Tát bát lô ha lăng già. Du sa đát ra ta na yết ra. Tì sa dụ ca. A kì ni ô đà ca. Mạt ra bệ ra kiến đá ra. A ca ra mật rị đốt đát liễm bộ ca. Địa lật lạt tra. Bí rị sắt chất ca. Tát bà na câu ra. Tứ dẫn già tệ yết ra rị dược xoa đát ra sô. Mạt ra thị phệ đế sam ta bệ sam. Tất đát đa bát đát ra. Ma ha bạt xà lô sắt ni sam. Ma ha bát lặc trượng kì lam. Dạ ba đột đà xá du xà na. Biện đát lệ noa. Tì đà da bàn đàm ca lô di. Đế thù bàn đàm ca lô di. Bát ra tì đà bàn đàm ca lô di. Đát điệt tha.

  Án. A na lệ. Tì xá đề. Bệ ra bạt xà ra đà rị. Bàn đà bàn đà nễ. Bạt xà ra báng ni phấn. Hổ hồng đô lô ung phấn. Ta bà ha

  prajñā prajñā 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Mẹ quan thế âm rất linh thiên Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm

  Tăng Triệu 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Nam mô A Di Đà Phật , khi nào về nước con sẽ đi xuống mẹ

  Kieu Nguyen 03/25/2020 5:06 am Reply
 • A Di Đà Phật

  thien bao 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Mẹ nam hải rất đẹp

  thien bao 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Mẹ luôn linh ứng với những đứa con biết quay đầu hoặc hiếu thảo tâm tốt bụng , mẹ luôn ở xung quanh chúng ta, mẹ là vô hình vô tướng đôi khi chỉ là người lạ đi ngang chúng ta cũng có thể là Mẹ, mẹ là người mẹ gần gũi voi chúng ta

  January tranphuonglananh 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Nha toi be ben Me Quân Am

  Jeon Jung Kook 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Tự hào khi tôi là người việt nam. Và tự hào khi quê tôi 💋 Bạc Liêu 💋

  Nắm Lùn 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Nam mô đại từ đại bi quan thế âm bồ tát xin cứu khổ cứu nạn cho chúng con

  Chithanh Nguyen 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Nam mo dai tu dai bi cuu kho cuu nan quan the am bo tat linh cam ung chung con

  Ba Truong 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Nam mo dai tu dai bi cuu kho cuu nan quan the am linh cam chung con

  Ba Truong 03/25/2020 5:06 am Reply
 • Nam mo ai di da phật bo tất

  to chơn 03/25/2020 5:06 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *