Lần đầu chơi game Pokemon 3D 2D

 • tre trau vai

  Hiệp Phạm June 1, 2020 8:19 am Reply
 • Trẻ trâu

  Phong Huynh June 1, 2020 8:19 am Reply
 • Toan tro nay ten gi

  toan Nguyen June 1, 2020 8:19 am Reply
 • Tên j vậy

  Tuấn Mai June 1, 2020 8:19 am Reply
 • Chơi như cc

  đẹp như xịt TV June 1, 2020 8:19 am Reply
 • Ít người xem thế

  Thân Bui June 1, 2020 8:19 am Reply
 • Có chơi chung đc ko

  ka zuma June 1, 2020 8:19 am Reply
 • Tên tựa game tên gì

  ka zuma June 1, 2020 8:19 am Reply
 • Thằng ngu mày không chịu nâng cấp con màu xanh mà mày nâng cấp của màu đỏ nó lên được có 25 sức mạnh còn con màu xanh nó đăng lên được hai tấm mạnh lắm

  Minh Huy TV June 1, 2020 8:19 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *