Lần đầu chơi game Pokemon 3D 2D

 • tre trau vai

  Hiệp Phạm 06/01/2020 8:19 am Reply
 • Trẻ trâu

  Phong Huynh 06/01/2020 8:19 am Reply
 • Toan tro nay ten gi

  toan Nguyen 06/01/2020 8:19 am Reply
 • Tên j vậy

  Tuấn Mai 06/01/2020 8:19 am Reply
 • Chơi như cc

  đẹp như xịt TV 06/01/2020 8:19 am Reply
 • Ít người xem thế

  Thân Bui 06/01/2020 8:19 am Reply
 • Có chơi chung đc ko

  ka zuma 06/01/2020 8:19 am Reply
 • Tên tựa game tên gì

  ka zuma 06/01/2020 8:19 am Reply
 • Thằng ngu mày không chịu nâng cấp con màu xanh mà mày nâng cấp của màu đỏ nó lên được có 25 sức mạnh còn con màu xanh nó đăng lên được hai tấm mạnh lắm

  Minh Huy TV 06/01/2020 8:19 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *