Hướng dùng sử dụng Auto Click cày Game Pocket era trên BlueStackHướng dẫn chơi Game
Trang chủ :
Hướng dẫn Auto click , Auto train map cày Gold Game Mon Research Pockera BlueStack

Giao diện Auto
1. Kéo dấu + trên cùng để lấy cửa sổ Game
2. Vào map để chuẩn bị lấy các vị trí
Kéo dấu + Gần chữ Run vào lấy vị trí click 1 , nhấn vào chữ click để lấy toạ độ
Kéo dấu + vào vị trí replay là ví trí click 2 , nhấn vào click để lấy toạ độ

Nhấn nút Run và chờ xem ( muốn nó dừng lại thì nhấn stop)
Có thể lấy nhiều vị trí tuỳ theo

Nguồn:https://benbachdang.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *