Hướng dẫn cày tiền VIP 1 – Auto VLTKM Pro 5.xAuto VLTKM Pro 5.x

1. Hướng dẫn các tính năng CƠ BẢN

– Luyện công: chế độ quanh điểm
+ Chọn map
+ Đặt tọa độ
– Triệu hồi
– Tổ đội
– Bật tắt đi hoạt động
– Mất kết nối
+ Rớt mạng
+ 10 phút trong thành
– Tiện ích khác

2. Hướng dẫn các tính năng NÂNG CAO

– Luyện công: chế độ đánh theo danh sách tọa đội
+ Dùng khi train tầng lăng
+ Dùng khi chơi acc chủ pt và muốn train nhiều bãi
– Luyện công: chế độ theo sau chủ pt
+ Dùng khi muốn theo sau acc chủ pt của người khác (trên máy khác)
– Tổ đội nâng cao
– Điều chỉnh hoạt động nâng cao
– Hoạt động phó bản
– Auto Login
– Tự đăng nhập lại khi đăng nhập trên thiết bị khác
– Gửi SMS thông báo
– Tính năng đặt lịch hoạt động
– Các tùy chỉnh nâng cao khác

3. Hướng dẫn sử dụng tính năng VIP 1

– Mua đồ
– Bán đồ
– Cày năng động
– Cày năng động thủ công
– Cày lợi tức
– Cày acc clone

4. Hướng dẫn sử dụng tính năng VIP 2
– Cách tạo script cơ bản
– Cách kết hợp script và VIP 2

Trang chủ:
Mua auto::
Hỗ trợ:

Nguồn:https://benbachdang.com/

  • auto mua như thế nào, có đảm bảo bảo mật ko mất tài khoảng ko khi mà ghi cả ID và mk của tài khoảng

    Nguyen HungCong 02/21/2020 6:08 am Reply
  • tải auto về kiểu gì a

    King power 02/21/2020 6:08 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *