Hướng dẫn cách đọc kết quả Output trong SPSS – Phân tích số liệu định lượng sử dụng SPSSHướng dẫn cách đọc Output trong SPSS
Giảng viên: BS,TS. Nguyễn Trương Nam – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Y-Xã hội học

Nguồn: https://benbachdang.com

Xem thêm bài viết khác: https://benbachdang.com/am-thuc

  • thầy ơi bài mà ko có số liệu thực hành sao nổi

    Tíc DH14LG 05/24/2020 6:03 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *