Học tiếng Anh chủ đề các loại trái cây/ Fruits/ English OnlineLearning Fruits Names in English.
Học tên các loại trái cây trong tiếng Anh
Đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, link đăng ký: https://www.youtube.com/channel/UCcNipPzq3-DGJ7yUzsBBT8g?view_as=subscriber

Nguồn: https://benbachdang.com

Xem thêm bài viết khác: https://benbachdang.com/giao-duc

 • Apple,apricot,avocado,banana,blueberry,zack fruit,cherry, cocconut,durian,fig,Grape,guava,kiwi fruit,lemon,lòngan,lychee,mango,mangosteen,orange,papaya,peach,pear,Plum,Strawberry,watermelon

  Hanh Nguyen 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • Hello my name is hoai i am ten years old
  How are you

  Hoài Cù 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • Hello I'm THUY

  Trọng Bùi 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • Về con vật đay

  Trọng Bùi 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • Bổ ích

  Trang Nguyễn 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • Hello

  Nhớ Trần 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • Hello

  Căn Nguyên Thiên Địa 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • 😉😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈

  Hải Lê Thanh Hải 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • Hii

  Chuối TV 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • hello

  Stella Maris Santa Cruz 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • 💎💎💎💎💎💎🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌸🌸🌸🌸🌸🌸🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🌿🌿🌿🌿🌿🌿

  Xuân Trần 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • Good

  Anh Le 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • Đăng ký dùng thử bài học tiếng Anh trực tuyến với người bản ngữ trong một lớp học tương tác. Bạn không mất gì khi dùng thử miễn phí (không có nghĩa vụ) và quan trọng nhất là bạn có thể kiểm tra ngôn ngữ của mình với người nước ngoài! IEdify – cho những người cần kết quả! Giá của chúng tôi không cắn! Độ tuổi: từ 5 tuổi đến 35 tuổi
  Viết qua điện thoại: +8618240373703
  Hoặc instagram trực tiếp: iedifyapp
  Sign up for trial online English lesson with a native speaker in an interactive classroom. You don’t lose anything by trying it for free (without obligation) and most importantly, you can check your language with a foreigner! IEdify – for those who need results! Our prices do not bite! Age category: from 5 years to 35 years
  Write by phone: +8618240373703
   Or instagram direct: iedifyapp
  iedify.app.com

  Kiara M 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • 👋Hi

  Tiên mỹ lê official Le 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • hello teacher my name duc khanh l am nine year old thaks you teacher

  Bằng Nguyễn Đức 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • 💋💘❤💓💔💕💞💖💟💗💌💙💤💚💛💜💝👑

  Ha Van La 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • Hello iam thu iam 91 Years old

  Thu Nguyễn 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • xì đa hahahahahahahahaha 1 tim nha

  An Minh 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • HELLO TEACHER MY NEMA IS NGOC ANH I AM TEN YEAR OLD

  Vũ Nga 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • Good

  Phương Vu 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • 🍎🍍🍊🍈🍈🍐🍏🥒🍐🥒🥔🍋🍄🥜🌸🏵🍑🍑🌽🥕🥜🌸🌹🌹🍆🍊🍉🍐🌶🍓🍋🍊🍊🍉🍏🌽🌸🥦

  7B Lớp 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • Trông ngon quá

  Tân Nguyễn 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • 🍇

  New Image 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • good

  kennik 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • fruits fanily rhino peach

  Quảng cáo trường thu Quảng cáo trường thu 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • 🥰🥰🥰🥰🥰🥰

  Thu Trong 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍅🥥🥝🥑🍆🥔🥕🌽🌶🥒🥦🍄🥜🌰🍞😁😁😁😁😁😀😀😀

  Truong Dung 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • Hello my name is Thu I am ten year

  Truong Dung 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • What and the sayu

  Thi Hang Vo 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • Apple, apricot,avocado, banana, blue brerry,breadfruit, cantuloupe,cherry, coconut, custarrd-apple,durian,grape
  Guava,kiwi fruit,lemon,longgan,lychee mango,mangosteen,orange,papaya,peach,pear,plum, Strawberry, tamarind,watermelon,

  Nguyễn Thị Hồng Thắm 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • HELLO TEACHER MY NAME IS PHUONG

  Huy Nguyen 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • Cực kì hay luôn Á❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😍😍😍😍😍😍😍😍😍

  Cẩm Tiên 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • breadfruit hay jackfruit day mn

  pain mich 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • 🍡✨🌈🥟🥠🍭🍹🍤🍥🍛🥓🍖🥞🍲🥗🍨🍧🎂🍪🍫🥧🥪🌮🌯🥙🍟🍔🍕😁👸🥡🥠🎁🎀🥇🏆🎉🎊🍓🍇🍉🍎🥦🥓🥒🌽🍜🍜🍜🍝🍝🍝🍿🥣🍱🍹

  Theu Nguyen 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • cô day hay qua😁🌸🥫🍩🍜🍛🧁🍯🍤🍲🥘🍠🎂🍰🧁🍣🍠✨🎇🎆🏅

  Theu Nguyen 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • 🍠

  Thu Trong 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • 🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇🍓🍈🍒🍑🥭🍍🥥🥝🍅🍆🥑🥦🥬🥒🌶🌽🥕🧄🧅🥔🍠

  Thu Trong 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • 🍈🍇🍎🍏🍅🥥🥑🍐🍉🍊🍑🍄🥔🍒🍋🍌🍓🥕🌽🍍🍍🌶️🥒

  Hoàn Phan 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • Jufjf9wodjfjc djakdh đin

  Tai Nguyen 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • 👰❤🇻🇳🏠☁

  Tai Nguyen 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • Thanh youuuuuuuuuuuuu😶🥰🍮🤔🍹🤔🍹😎☺️😗☺️🍶⤵️↙️🤩🍸🥰😶🍹🍹😗

  Nguyen Nguyen 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • https://youtu.be/W1pq-rbbKcw

  3 tuổi Dạy tiếng anh cho bé 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • Địch ngay

  Vinh Thúy 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • 🍎🍊🍋🍌🥑🥥🍇🍒🍓🥝🍑🤔🍗🍔🍟🥞🧀🍕🌭🥪🌮🌯🥙🥗🍳🥘🍲🍜🍿🍛🥮🍤🍣🍘🍙🍱🍝🍩🎂🍰🥟🍡🍦🍧🍨🍫🍬🍭🍮🥤🍹🍸🍮🥛🍭🍴🍽😋🤤🎁🎮⛸🏸🎨🖼🎯🏓🎾🏅🥇🎊🎉🎈🎈🎄🎆🎇🤗🤭

  Nhiem Nguyenthi 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • Hayyyyyyyyy❤❤❤

  Tá Nguyễn 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • hello

  Anh Quân 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • Xung quanh anh toàn là trái cây ê

  Bảo Nguyễn 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • Good

  Quân Nguyễn 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • Hayyyyyyyyyyyyyy

  Nguyen Nguyen 05/29/2020 4:05 pm Reply
 • Apricot,avocado,banana,blueberry,jack fruit,cherry, cocconut, dater,kiwi,durian,fig,Grape,Guava,lemon,lime,longan,lychee, mango, mangosteen,orange,papaya,peach,pear,plum,Strawberry,tamarind,ưatermelon

  Hanh Nguyen 05/29/2020 4:05 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *