Học tiếng Anh chủ đề các loại trái cây/ Fruits/ English OnlineLearning Fruits Names in English.
Học tên các loại trái cây trong tiếng Anh
Đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, link đăng ký: https://www.youtube.com/channel/UCcNipPzq3-DGJ7yUzsBBT8g?view_as=subscriber

Nguồn: https://benbachdang.com

Xem thêm bài viết khác: https://benbachdang.com/giao-duc

 • Apple,apricot,avocado,banana,blueberry,zack fruit,cherry, cocconut,durian,fig,Grape,guava,kiwi fruit,lemon,lòngan,lychee,mango,mangosteen,orange,papaya,peach,pear,Plum,Strawberry,watermelon

  Hanh Nguyen May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • Hello my name is hoai i am ten years old
  How are you

  Hoài Cù May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • Hello I'm THUY

  Trọng Bùi May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • Về con vật đay

  Trọng Bùi May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • Bổ ích

  Trang Nguyễn May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • Hello

  Nhớ Trần May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • Hello

  Căn Nguyên Thiên Địa May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • 😉😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈

  Hải Lê Thanh Hải May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • Hii

  Chuối TV May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • hello

  Stella Maris Santa Cruz May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • 💎💎💎💎💎💎🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌸🌸🌸🌸🌸🌸🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🌿🌿🌿🌿🌿🌿

  Xuân Trần May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • Good

  Anh Le May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • Đăng ký dùng thử bài học tiếng Anh trực tuyến với người bản ngữ trong một lớp học tương tác. Bạn không mất gì khi dùng thử miễn phí (không có nghĩa vụ) và quan trọng nhất là bạn có thể kiểm tra ngôn ngữ của mình với người nước ngoài! IEdify – cho những người cần kết quả! Giá của chúng tôi không cắn! Độ tuổi: từ 5 tuổi đến 35 tuổi
  Viết qua điện thoại: +8618240373703
  Hoặc instagram trực tiếp: iedifyapp
  Sign up for trial online English lesson with a native speaker in an interactive classroom. You don’t lose anything by trying it for free (without obligation) and most importantly, you can check your language with a foreigner! IEdify – for those who need results! Our prices do not bite! Age category: from 5 years to 35 years
  Write by phone: +8618240373703
   Or instagram direct: iedifyapp
  iedify.app.com

  Kiara M May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • 👋Hi

  Tiên mỹ lê official Le May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • hello teacher my name duc khanh l am nine year old thaks you teacher

  Bằng Nguyễn Đức May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • 💋💘❤💓💔💕💞💖💟💗💌💙💤💚💛💜💝👑

  Ha Van La May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • Hello iam thu iam 91 Years old

  Thu Nguyễn May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • xì đa hahahahahahahahaha 1 tim nha

  An Minh May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • HELLO TEACHER MY NEMA IS NGOC ANH I AM TEN YEAR OLD

  Vũ Nga May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • Good

  Phương Vu May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • 🍎🍍🍊🍈🍈🍐🍏🥒🍐🥒🥔🍋🍄🥜🌸🏵🍑🍑🌽🥕🥜🌸🌹🌹🍆🍊🍉🍐🌶🍓🍋🍊🍊🍉🍏🌽🌸🥦

  7B Lớp May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • Trông ngon quá

  Tân Nguyễn May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • 🍇

  New Image May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • good

  kennik May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • fruits fanily rhino peach

  Quảng cáo trường thu Quảng cáo trường thu May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • 🥰🥰🥰🥰🥰🥰

  Thu Trong May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍅🥥🥝🥑🍆🥔🥕🌽🌶🥒🥦🍄🥜🌰🍞😁😁😁😁😁😀😀😀

  Truong Dung May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • Hello my name is Thu I am ten year

  Truong Dung May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • What and the sayu

  Thi Hang Vo May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • Apple, apricot,avocado, banana, blue brerry,breadfruit, cantuloupe,cherry, coconut, custarrd-apple,durian,grape
  Guava,kiwi fruit,lemon,longgan,lychee mango,mangosteen,orange,papaya,peach,pear,plum, Strawberry, tamarind,watermelon,

  Nguyễn Thị Hồng Thắm May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • HELLO TEACHER MY NAME IS PHUONG

  Huy Nguyen May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • Cực kì hay luôn Á❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😍😍😍😍😍😍😍😍😍

  Cẩm Tiên May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • breadfruit hay jackfruit day mn

  pain mich May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • 🍡✨🌈🥟🥠🍭🍹🍤🍥🍛🥓🍖🥞🍲🥗🍨🍧🎂🍪🍫🥧🥪🌮🌯🥙🍟🍔🍕😁👸🥡🥠🎁🎀🥇🏆🎉🎊🍓🍇🍉🍎🥦🥓🥒🌽🍜🍜🍜🍝🍝🍝🍿🥣🍱🍹

  Theu Nguyen May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • cô day hay qua😁🌸🥫🍩🍜🍛🧁🍯🍤🍲🥘🍠🎂🍰🧁🍣🍠✨🎇🎆🏅

  Theu Nguyen May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • 🍠

  Thu Trong May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • 🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇🍓🍈🍒🍑🥭🍍🥥🥝🍅🍆🥑🥦🥬🥒🌶🌽🥕🧄🧅🥔🍠

  Thu Trong May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • 🍈🍇🍎🍏🍅🥥🥑🍐🍉🍊🍑🍄🥔🍒🍋🍌🍓🥕🌽🍍🍍🌶️🥒

  Hoàn Phan May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • Jufjf9wodjfjc djakdh đin

  Tai Nguyen May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • 👰❤🇻🇳🏠☁

  Tai Nguyen May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • Thanh youuuuuuuuuuuuu😶🥰🍮🤔🍹🤔🍹😎☺️😗☺️🍶⤵️↙️🤩🍸🥰😶🍹🍹😗

  Nguyen Nguyen May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • https://youtu.be/W1pq-rbbKcw

  3 tuổi Dạy tiếng anh cho bé May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • Địch ngay

  Vinh Thúy May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • 🍎🍊🍋🍌🥑🥥🍇🍒🍓🥝🍑🤔🍗🍔🍟🥞🧀🍕🌭🥪🌮🌯🥙🥗🍳🥘🍲🍜🍿🍛🥮🍤🍣🍘🍙🍱🍝🍩🎂🍰🥟🍡🍦🍧🍨🍫🍬🍭🍮🥤🍹🍸🍮🥛🍭🍴🍽😋🤤🎁🎮⛸🏸🎨🖼🎯🏓🎾🏅🥇🎊🎉🎈🎈🎄🎆🎇🤗🤭

  Nhiem Nguyenthi May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • Hayyyyyyyyy❤❤❤

  Tá Nguyễn May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • hello

  Anh Quân May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • Xung quanh anh toàn là trái cây ê

  Bảo Nguyễn May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • Good

  Quân Nguyễn May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • Hayyyyyyyyyyyyyy

  Nguyen Nguyen May 29, 2020 4:05 pm Reply
 • Apricot,avocado,banana,blueberry,jack fruit,cherry, cocconut, dater,kiwi,durian,fig,Grape,Guava,lemon,lime,longan,lychee, mango, mangosteen,orange,papaya,peach,pear,plum,Strawberry,tamarind,ưatermelon

  Hanh Nguyen May 29, 2020 4:05 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *