UBND Huyện có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nào?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nếu đang băn khoăn chưa rõ UBND cấp Huyện có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp nào. Mời quý vị cùng đọc ngay chia sẻ sau đây. Những thông tin mà chúng tôi đề cập sẽ giúp bạn hiểu hơn về các cơ sở pháp lý liên quan và nhiều vấn đề khác. 

UBND Huyện có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nào?

Đơn vị có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đơn vị có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Quy định về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND Huyện đã đã được nêu rõ tại khoản 1 Điều 105 Luật đất đai 2013. Theo đó, cơ quan này có quyền sau:

 • UBND cấp Huyện có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình.
 • Cấp giấy sở hữu đất cho cá nhân.
 • Cho cộng đồng dân cư tại địa phương.
 • Cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Như vậy các hộ gia đình muốn xin quyền sử dụng đất, cấp sổ đỏ đến UBND cấp Huyện để được hướng dẫn cụ thể. 

Ngay sau đây, Meeyland mời bạn cùng đến với chia sẻ tiếp theo để biết về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các cơ quan quản lý cấp cao hơn UBND Huyện.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND cấp Tỉnh

Đối với thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp Tỉnh đã được nêu rõ tại khoản 1 Điều 105 Luật đất đai 2013. Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh sẽ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng sau:

 • Thứ nhất, các tổ chức, cơ sở tôn giáo.
 • Thứ hai, đối tượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư.
 • Thứ ba, các tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

Mặt khác, UBND cấp Tỉnh còn có thể ủy quyền cho Sở tài nguyên và môi trường thực hiện các công việc kể trên.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các cơ quan khác

Ngoài ra, như đã trình bày kể trên, cả Sở tài nguyên và môi trường cũng như địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai đều có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cụ thể:

Đối với Sở tài nguyên và môi trường

Tại Khoản 3 Điều 105 Luật đất đai 2013 đã nêu rõ, Sở tài nguyên và môi trường được phép thực hiện các quyền sau:

 • Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp cấp đổi.
 • Trường hợp cấp lại các giấy tờ liên quan kể trên.

Đối với địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai

Mặt khác, ở Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP còn nói rõ việc Sở tài nguyên và môi trường cho phép ủy quyền các hoạt động kể trên cho địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai.

Theo đó các đơn vị này được phép thực hiện cấp giấy chứng nhận khi cần cấp đổi, cấp lại:

 •  Giấy chứng nhận.
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
 •  Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Đối với địa phương chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai

Nếu địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì:

Thứ nhất, phía Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ:

 • Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Cấp quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo.
 • Cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư.
 • Cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Mặt khác, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ là đơn vị quy định về các trường hợp liên quan tới sổ đỏ kể trên. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm tại đây https://meeyland.org/tham-quyen-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat/ để biết thêm thông tin chi tiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *