Có Duyên Nghe Bài Giảng Này Phật Bà Quan Âm Cứu Khổ Cứu Nạn và Gặp Nhiều May MắnCó Duyên Nghe Bài Giảng Này Phật Bà Quan Âm Cứu Khổ Cứu Nạn và Gặp Nhiều May Mắn
————————————————————————–
Chỉ cần viết 6 chữ “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT” vào phần nhận xét bên dưới bài giảng sau khi bạn xem thuyết pháp xong, dần tích lũy hằng ngày. Chúng tôi chúc bạn được nhiều may mắn & hạnh phúc.
————————————————————————–
Lượt “ĐĂNG KÝ” của bạn là niềm vui và hạnh phúc của chúng tôi:
“ĐĂNG KÝ” tại đây:
– NHỮNG BÀI GIẢNG HAY NHẤT:
– G+:
– Facebook:
– Twitter:
————————————————————————–
VIDEO THUỘC BẢN QUYỀN CỦA: ©Phật Duyên
MONG CÁC BẠN KHÔNG REUPLOAD

Nguồn: https://benbachdang.com

Xem thêm bài viết khác: https://benbachdang.com/giai-tri

 • Nam mô a Di Đà Phật

  Mẫn Bui 05/18/2020 6:26 am Reply
 • Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát!

  Mai Mai 05/18/2020 6:26 am Reply
 • Nam mô a di đà phật con câu xin cho con giải quyết no nan de con buôn bán de co tiền tra nợ còn nuôi con Nam mô a di đà phật cầu xin me quan thế âm bồ tát xoay chuyển Cho con

  Tuấn trần 05/18/2020 6:26 am Reply
 • Yêu cầu làm kinh phật thì đừng có quảng cáo nhé bạn tội nghiệp lắm đó

  Cu mót Trương 05/18/2020 6:26 am Reply
 • Nam mô a di đà phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát nam mô đại thế chí bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô thanh tịnh đại hài chúng bồ tát con nguyện cho tát cả chúng sanh trong mười phương thế giới mưa thuận gió hòa bình an kê âm được siêu người dương thanh thói và niệm phật cho mình nghiệp chướng tiêu trừ thiện căng tăng trưởng phước huệ song tu cùng thành phật đạo và được giảm sanh về tây phương cực lạc của đức phật a di đà phật

  Lethuhong Le 05/18/2020 6:26 am Reply
 • Nam mô a di đà phật

  Diệu Vy Nguyễn kids 05/18/2020 6:26 am Reply
 • Hay va tot

  Khoa Lê 05/18/2020 6:26 am Reply
 • Cho con dc gap may man

  hanh nguyen 05/18/2020 6:26 am Reply
 • NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  Võ Việt Thắng 05/18/2020 6:26 am Reply
 • Con nguyện không xác sanh ăn chay cầu xin người cứu khổ cứu nạn

  thanh ngoc 05/18/2020 6:26 am Reply
 • Con quỳ lạy van xin ngày phù hộ cho chồng con Nguyễn Ngọc Thanh sinh ngày 10_10_1999 tai qua nạn khỏi

  thanh ngoc 05/18/2020 6:26 am Reply
 • Có căn phật là như thế nào mọi người. Mình thấy từ bé đến giờ mình rất khác so với mọi người

  tiểu thư họ nguyễn 05/18/2020 6:26 am Reply
 • Rat hay

  Có Mai 05/18/2020 6:26 am Reply
 • Nam mô cứu khồ cứu nan Quan Thế Âm Bồ Tác.

  Ly Ngo 05/18/2020 6:26 am Reply
 • Nam mô a Di Đà Phật cầu cho tất cả chúng sanh đều sống trong cảnh hạnh phúc

  Thuyloan Duong 05/18/2020 6:26 am Reply
 • Nam mô a di đà phật cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát..
  Cuối đầu xin mẹ quán thế âm phù hộ độ trì cho gia đình con luôn bình an vô sự
  A di đà phật

  Triệu Triệu 05/18/2020 6:26 am Reply
 • NAM MÔ QUAN THE ÂM BỒ TÁT

  bao pham 05/18/2020 6:26 am Reply
 • Nam mô quán âm bồ tát cứu khổ cứu nạn linh cảm quán âm

  Thơm Nguyễn 05/18/2020 6:26 am Reply
 • NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN QUẢNG ĐẠI LINH CẢM ỨNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT…NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN QUẢNG ĐẠI LINH CẢM ỨNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT…NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN QUẢNG ĐẠI LINH CẢM ỨNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT….NHIỀU ĐỜI NHIỀU KIẾP.VẠN TÍCH SỞ TẠO CHƯ ÁC NGHIỆP.DAI VÔ VÔ THÍ.THAM.SÂN.SI.TÙNG THÂN HỚI CHI NHẤT THIẾT CHÚNG ĐẲNG SANH SÁM HỐI.NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT.NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT .NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT.

  Duykhanh Ho 05/18/2020 6:26 am Reply
 • hay

  huong thanh 05/18/2020 6:26 am Reply
 • Nam mô đại từ đại bi cứu khỗ cứu nạn Quan thế âm bồ tát

  vo diep 05/18/2020 6:26 am Reply
 • Con ten nguyen thi my dung con dan rap nhieu kho khan mong me dup con duoc qua kho khan nai me oi cho con co tien nui 3 dua con chong con that ngiep nhieu ngai nai mong me cu con cu con nam no a gi da phat nam mo a di da phat nam no a di da phat cu con me oi

  lee huang 05/18/2020 6:26 am Reply
 • Nam mô a di đà phật. /|

  Vui Le 05/18/2020 6:26 am Reply
 • AM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  Café Đắng !! 05/18/2020 6:26 am Reply
 • NAM MO A DI DA PHAT

  Dat Tran 05/18/2020 6:26 am Reply
 • NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

  mi Nguyen kieu 05/18/2020 6:26 am Reply
 • Nghe bài giảng này còn thấy tâm hồn của mình sao thấy thoải mái làm sao

  K.phúc Nguyễn 05/18/2020 6:26 am Reply
 • NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  K.phúc Nguyễn 05/18/2020 6:26 am Reply
 • Nam mo dai bi Quan the am bo tat

  吳榮峰 05/18/2020 6:26 am Reply
 • Nam mo a di da phat

  Nhieu Truong 05/18/2020 6:26 am Reply
 • Nam mô a di đà phật

  Lan Đỗ Thị 05/18/2020 6:26 am Reply
 • Nam mô cứu khổ cứu nạn quán thế âm bồ tát

  dung nguyenthanhdung1979 05/18/2020 6:26 am Reply
 • Nam mô a Di Đà Phật
  Nam mô a Di Đà Phật
  Nam mô a Di Đà Phật

  Trong Bui 05/18/2020 6:26 am Reply
 • NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  suong hoang 05/18/2020 6:26 am Reply
 • Con nam mo a di da phat

  Than Nghiem 05/18/2020 6:26 am Reply
 • Nam mô a di đà phật

  Thu Van 05/18/2020 6:26 am Reply
 • nam mô quang thế âm bồ tát

  Trang Nguyen Nguyen 05/18/2020 6:26 am Reply
 • NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

  anh ho 05/18/2020 6:26 am Reply
 • Nam mo a di đà phật

  Tai Nguyen Van 05/18/2020 6:26 am Reply
 • Nam mo dai tu dai bi cuu kho cuu nan quan dai linh cam ung quan the am bo tat. Nam mo dai tu dai bi cuu kho cuu nan quan dai inh cam ung quan the am bo tat. Nam mo dai tu dai bi cuu kho cuu nan quan dai linh cam ung quan the am bo tat

  Hong Pham 05/18/2020 6:26 am Reply
 • Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Mẹ Hiền Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát

  Ngoc Hoa 05/18/2020 6:26 am Reply
 • Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

  mp3 Tụng Kinh Niệm Phật 05/18/2020 6:26 am Reply
 • Nam mo a di da phat

  Phúc Nguyễn 05/18/2020 6:26 am Reply
 • nam mô a di đà phật

  Hiền Phạm 05/18/2020 6:26 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *