Bệnh thuỷ đậu: Cẩn thận biến chứng | VTCBệnh thuỷ đậu thường lành tính. Nhưng nếu không cẩn trọng thì sẽ rất dễ bị biến chứng. Phải chăm sóc bệnh nhân thủy đậu như thế nào?

* Nguồn: VTC1
* Website:
* Đăng ký VTCTube:
* Facebook:
* Xem thêm trên VTCNews:

Nguồn:https://benbachdang.com/

 • Bệnh thủy đậu có phải trái rạ kg

  Trangxuka9@gmail.com Bui 02/23/2020 3:33 am Reply
 • minh dang bi nhin ghe qua

  Nhan Leduc 02/23/2020 3:33 am Reply
 • em bi thuy dau gio o mat co nhieu not tham lieu no co bay duoc ko bac si voi ca bao lau thi bay bac si

  Hoàn Nguyễn Thị 02/23/2020 3:33 am Reply
 • trẻ tiêm phòng rồi mà vẫn bị thuỷ đậu

  Hung Nguyen 02/23/2020 3:33 am Reply
 • Do

  Hoanghungtraimat@gmail.com Hoanghung 02/23/2020 3:33 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *