Bệnh bại liệtBại liệt là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virut bại liệt gây ra. Bệnh lây theo đường hô hấp và đường tiêu hoá.
Đặc điểm lâm sàng chủ yếu là những biểu hiện liệt mềm ngoại vi, không có rối loạn cảm giác kèm theo.

Nguồn:https://benbachdang.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *