Auto Ngọa Long Free v1.4.0 – Auto Hỗ trợ Game Ngọa Long==== UPDATE 13/10/2017 – Link Tools v1.4.1 ====
Fix lỗi tiến công Phi Liêm cho ae nhiều hit.
AE bị lỗi tạo đội rồi giản tán thì xem lại tọa độ gốc với tăng sleep lên nhé.
Download:
Hoặc:

============================================
Auto viết bằng ngôn ngữ Autoit.
Phiên bản gần đầy đủ tính năng, Chủ công đã có thể tung hoành thiên hạ.
Chức năng: Quay rương thần tốc, Clear phó bản, Farm Boss, Nâng cấp công trình, khoa kĩ, Cày cấp chúa công…

Nguồn:https://benbachdang.com/

  • Sao tôi tải Auto về chạy được mỗi clear map, còn lại các auto khác không chạy được

    Hùng Phạm Phi 02/29/2020 3:02 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *