Auto Click Game progame trên blueStacks và nhiều thứ khácViết bởi MT
dành cho nhiều game trên nhiều trình duyệt kể cả máy ảo…

Video đang xem là game Pocket Era Mon Research chạy trên Blue Stack
Link down :
Version AutoClick MTViet 1.0.0

Hướng dẫn chơi Game
Trang chủ :

Nguồn:https://benbachdang.com/

  • Cài auto này kiểu gì vậy

    Đạt Nguyễn 02/18/2020 2:40 pm Reply
  • Auto này có chạy ngầm đc ko, vdu treo làm việc thường hay dùng cửa sổ chrome đè lên cửa sổ game.

    Hava's Mattress 02/18/2020 2:40 pm Reply
  • rồng đây lão MT ^^

    Thien Tuan 02/18/2020 2:40 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *