[Ảnh Hiếm] Sài Gòn 1922Một số hình ảnh chụp khoảng đầu thập niên 1920. Được ghi lại bởi tác giả : Ludovic Crespin (có cửa tiệm “Photo Studio” ở số 136 đường Catinat). Bên phải là khách sạn “La Rotonde” (trên lầu là văn phòng của công ty tàu biển “Chargeurs Réunis” mà Nguyễn Tất Thành đến xin làm phụ bếp tàu đi qua Pháp). Theo Niên giám Đông Dương năm 1910 thì văn phòng Chargeurs Reunis là do ông Saravane quản lý. Bên trái hình là hai tiệm đổi tiền của ba người Ấn (mà người Pháp gọi là “malabar”), số 1 đường Catinat của ông Mougamadou Abdoullah (1909), ông Mougamadou Oussaine (1910) và số 1bis của ông Mougamade Abdoullah (3) (theo niên giám Đông Dương 1909, 1910). Cho đến 1912 số 1 vẫn là nơi đổi tiền của người Ấn.

Nguồn: https://benbachdang.com

Xem thêm bài viết khác: https://benbachdang.com/giai-tri

  • cảnh ngày xưa có vỉa hè quá đẹp

    phat tan 05/24/2020 6:32 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *