វិធីទទួល friend ឫ confirm friend នឹង លុប ឫ unfriend auto | how to remove and confirm friend autoសូមជួយចុច Subscribe channel DIY&TECH ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ សូមអរគុណ​!

វិធីទទួល friend ឫ confirm friend នឹង លុប ឫ unfriend auto | how to remove and confirm friend auto

* social network
———————–
* Subscribe =
* facebook = Diy&Tech
* google plus = Diy&Tech / link:
* website = Diy-Tech.vsn.asia

* Diy&Tech គីជា Channel ដែលចែករំលែកចំណេះដឹងថ្មីៗអំពី
បច្ចេកវិទ្យាគ្រប់ប្រភេទ​ ដូចជា៖

* ទូរស័ព្ទ, Smart Phone, Computer, Speaker, Tv, Ios, Android, App,
Apk, Windows, Macbook, Mac Pc, Ipaid, Apple, Samsung, Lg,
OPPO Smartphones, Huawei Smartphones, Diy car, Diy Kite, Diy
Toys, Tutorial Technology,​ Facebook, Youtube, Google, Yahoo,
Gmail, Playstor, apple id, appstor, នឹង បច្ចេកវិទ្យាថ្មីជាច្រើនទៀត

Nguồn: https://benbachdang.com

Xem thêm bài viết khác: https://benbachdang.com/cong-nghe

 • អត់ចេញremovទេបង

  Thor KH 04/17/2020 1:59 pm Reply
 • តាមទូរសព្ទពិបាកបង

  Iy Hong 04/17/2020 1:59 pm Reply
 • បងមានរបៀបលុបfriends អ្នកដទៃបានអត់

  Vivo Vivo 04/17/2020 1:59 pm Reply
 • បងឥឡូវមិចមិនឱ្យប្លុកFBបានភ្លាមៗដូចមុនចឹងបង

  Votha HD 04/17/2020 1:59 pm Reply
 • អត់មានពាក្យ remove ផងមានតែ confrim

  Rickyz -__- 04/17/2020 1:59 pm Reply
 • bro me ter ot ban jg

  Bro Leav 04/17/2020 1:59 pm Reply
 • ប្រាប់ពីការបិទautuconfirm friends

  Vi SRIE 04/17/2020 1:59 pm Reply
 • By phone please

  Vi SRIE 04/17/2020 1:59 pm Reply
 • បងជួយតប់មកញុមតិចផងណារfbញុមអែតfriends ទៅគេដោយញុមអត់ដឹងហើយសិតតែពួកជនជាតិដោយញុមមិនដឹងខ្លួនហើយគេទទួលញុមដោយញុមមិនដឹងរឿងអីសោះ

  AH DY Love 04/17/2020 1:59 pm Reply
 • ចង់លុប friend ហើយ add មកវិញ ហើយយើងcomfirlm មកវិញ

  ម្នាក់ឯង រហូត 04/17/2020 1:59 pm Reply
 • hi bro Nh Dak auto unfri ot kert te

  Høur Hour 04/17/2020 1:59 pm Reply
 • បងសុំបង្ហាញក្នុងទូរស័ព្ទបានទេពីលុបfriendចោក្នុងfb

  ចាន់ វិចិត្រ 101 04/17/2020 1:59 pm Reply
 • FbញុំUnfriendបានតែ91នាក់ទេបង

  ឡា ជីវ័ន្ត 04/17/2020 1:59 pm Reply
 • Why my account facebook unfriend automatically? I don't know !

  Visal Say 04/17/2020 1:59 pm Reply
 • Disable soon

  Song khmer 04/17/2020 1:59 pm Reply
 • អគុណច្រើន ដែលបានចែករំលែក! ប៉ុន្ដែសម្រាប់ខ្ញុំ ចង់ Confirm auto ដែរ ប៉ុន្តែមាន friend ខ្លះ add មកជាជនជាតិបរទេស ហើយខ្ញុំមិនចង់មានfriend ជាបរទេសទេ តែបើជាខ្មែរសុទ្ធខ្ញុំនឹង Confirm auto ? មិនដឹងថាមានវិធីយ៉ាងណាផ្សេងទេ? សង្ឃឹមថាខាងបងនឹងរកឃើញវិធីនេះ នឹងចែករំលែកជាមិនខាន ជាពិសេសខ្ញុំចង់ដឹង។ ខ្ញុំគាំទ្រ អរគុណ!

  Piteo 04/17/2020 1:59 pm Reply
 • បងមានរបៀប Suggest friend អត់ !
  សូមអោយលឿនតិចបងព្រោះ Channel នេះទុកចិត្តបាន

  CHANRAKSMEY NENG 04/17/2020 1:59 pm Reply
 • ចុះphoneបង

  Song Khmer 04/17/2020 1:59 pm Reply
 • Good

  Tips&Trick 04/17/2020 1:59 pm Reply
 • B Tver mix ban Tver oy ke add mok yerng jrern

  Yithien JR 11 04/17/2020 1:59 pm Reply
 • បងជួយsub ផងបង

  An Official 04/17/2020 1:59 pm Reply
 • បងសូមជួយបង្រៀននៅលើAndroid ផងទៅបងពិបាកយល់ណាស់

  ខ្ញុំរៀន - KhnhomRean 04/17/2020 1:59 pm Reply
 • ទទួលម្ដងទាំអស់មែនបង

  ខ្ញុំរៀន - KhnhomRean 04/17/2020 1:59 pm Reply
 • បងធ្វើតាមកំព្យូទ័រពិបាក់មើលណាសស់ធ្វើតាមទូរស័ព្ទស្រួលជាងឆាប់ចេះព្រោះមនុស្សភាសពច្រើនលេងតាមតែទូរស័ព្ទ

  Nico fc 04/17/2020 1:59 pm Reply
 • auto unfrind ធ្វើនៅលើphone បានអត់បង

  Juu Ly 04/17/2020 1:59 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *