របៀប Unfriends ក្នុង Facebook ម្តងទាំងអស់ | Unfriends in Facebook Just Onceសួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នា សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Mr.Little.IT

Channel នេះគឺជាថ្នាក់រៀនមេរៀនកុំព្យូទ័រសម្រាប់បងប្អូន មិត្តភត្តិទាំងអស់គ្នាទុកគ្រាន់នឹងមើលជាចំណេះដឹងខ្លះៗដែលទាក់ទងនៅនឹងបច្ចេកវិទ្យា។

រាល់ការបង្ហោះនៅមេរៀនកុំព្យូទ័រគឺមានទាំងវីដេអូ និងមានពន្យល់ជាសម្លេងម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាងាយយល់ក្នុងការអនុវត្តតាមផងដែរ។
មេរៀនទាំងនេះគឺអាចរៀនបានទាំងអ្នកមិនចេះសោះ និងអ្នកខ្លះចេះខ្លះៗ

ព្រោះការបង្រៀនគឺជាមេរៀនដែលទាក់ទងយើងទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ។ សង្ឃឹមបងប្អូនគាំទ្រ ក្នុងការបង្រៀននេះ។

Channel គឺមកពីpage Mr.Little.IT

សូមជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនថ្មីៗ

សូមអរគុណ

Facebook Page Mr.Little.IT:

របៀប Download Window 10 Latest Version:

របៀបធ្វើ Flash Boot ឬហៅថា Flash Window:

របៀប Setup Window 10:

របៀបកំណត់ និងមើល Drive ឲ្យច្បាស់មុន Setup Window:

របៀប Download និងដាក់ Key Window ឲ្យ Full:

របៀបដំឡើង Driver Computer តាមវិធីសាស្រ្តងាយស្រួល:

របៀបរៀបចំកុំព្យូទ័របន្ទាប់ពីដំឡើង Window:

កម្មវិធីសំខាន់ៗសម្រាប់កុំព្យូទ័រទើប Setup Window ថ្មី:

Links To All Friends Remover for Facebook:

Nguồn:https://benbachdang.com/

 • ចុះក្នុងទូរស័ព្ទធ្វេីមិចបង

  Som Nang 02/15/2020 9:15 pm Reply
 • Hi bro

  Mithona san 02/15/2020 9:15 pm Reply
 • ចង់អោយបងធ្វើវីឌីអូទាក់ទងនឹង IDM បានអត់បង?

  Bo Rin 02/15/2020 9:15 pm Reply
 • មិចញុមធ្វេីអត់បានចឹង

  ណាន់ ប៊ុន ស៊ូល 02/15/2020 9:15 pm Reply
 • មិចញុំលុបមិនបាន

  DJ Hol Kalibshow 02/15/2020 9:15 pm Reply
 • បងបង្រៀនរបៀបaddលឿនវិញ

  king rat 02/15/2020 9:15 pm Reply
 • How to unfrie fb no iPone

  MzZ Høur 02/15/2020 9:15 pm Reply
 • How to unfriend Fb on phone

  Hang bun 02/15/2020 9:15 pm Reply
 • for phone brother

  Dai Sab 02/15/2020 9:15 pm Reply
 • អ៊ែររើ

  Football & Boxing បាល់ទាត់ នឹង ប្រដាល់ 02/15/2020 9:15 pm Reply
 • unfriend ច្រើនដាច់ account បាត់

  Dara Teach 02/15/2020 9:15 pm Reply
 • អរគុណប្រូ រកយូរហើយ ប៉ុន្មានថ្ងៃមុន Unfri ម្ដងមួយយូរណាស់

  Larva Anifokid 02/15/2020 9:15 pm Reply
 • Thank you admin😊

  ឃួន ឃីដេត 02/15/2020 9:15 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *